Bab 1   Pengenalan
Bab 2   Bagaimana Caranya?
Bab 3   Penilaian Diri
Bab 4   Cara-cara Untuk Mendapatkan Pekerjaan
Bab 5   Permohonan Secara Bertulis
Bab 6   Temu Duga Terbuka
Bab 7   Teknik-teknik Menghadiri Temu Duga
Bab 8   Persiapan Pada Hari Temu Duga
Bab 9   Perkara Yang Harus Dilakukan Semasa Temu Duga
Bab 10 Soalan-soalan Yang Lazimnya Ditanya Dalam Temu Duga
Bab 11 Soalan-soalan Yang Boleh Diajukan Kepada Penemu Duga
Bab 12 Perkara-perkara Yang Boleh Menyebabkan Anda Gagal Semasa Temu Duga
Bab 13 Bidang-bidang Yang Boleh Diceburi Mengikut Kemahiran Dan Minat
Bab 14 Apakah Yang Perlu Dilakukan Sekiranya Anda Diterima Bekerja?
Bab 15 Penutup