Pembuka Bicara

Bahagian 1. Pendahuluan

1.1 Mengapakah buku ini ditulis?
1.2 Apakah yang menarik dalam buku ini?
1.3 Untuk siapakah buku ini ditulis?

Bahagian 2. Pengenalan kepada Protokol dan Etiket dalam Pengendalian Majlis
2.1 Takrif protokol
2.2 Takrif etiket
2.3 Amalan protokol dahulu dan pada masa ini
2.4 Kepentingan memahami protokol
2.5 Aneka jenis majlis

Bahagian 3. Protokol untuk Orang Kenamaan
3.1 Susunan keutamaan orang kenamaan
      3.1.1 Prinsip bagi menentukan taraf seseorang dalam Susunan Keutamaan Persekutuan
      3.1.2 Susunan Keutamaan Persekutuan
3.2 Panggilan hormat orang kenamaan
      3.2.1 Peraturan-peraturan penggunaan panggilan hormat
      3.2.2 Panggilan hormat yang biasa digunakan ketika majlis di sekolah

Bahagian 4. Protokol dalam Persediaan Tempat
4.1 Prinsip am susunan tempat duduk aneka majlis
      4.1.1 Bentuk susunan tempat duduk dalam aneka majlis
      4.1.2 Rajah susunan tempat duduk tetamu kenamaan atau kehormat dalam aneka majlis
            a. Susunan tempat bagi jemputan seorang
            b. Susunan tempat bagi jemputan bersama dengan isteri
            c. Susunan tempat bagi jemputan berpasangan dan tempat tetamu khas hanya tiga kerusi
            d. Susunan kedudukan tetamu lain bagi majlis
4.2 Susunan tempat duduk majlis jamuan
      4.2.1 Bentuk susunan meja majlis jamuan
      4.2.2 Prinsip susunan meja majlis jamuan
      4.2.3 Rajah susunan meja majlis jamuan
            a. Susunan meja majlis jamuan bentuk meja panjang
            b. Susunan meja majlis jamuan bentuk meja bulat
            c. Susunan meja majlis jamuan bentuk meja panjang dan meja bulat
            d. Susunan meja majlis jamuan bentuk meja bulat dan meja panjang
4.3 Kedudukan dan susunan pentas khas, rostrum dan hiasan
      4.3.1 Kedudukan dan susunan pentas khas
      4.3.2 Rostrum dan hiasan
4.4 Panduan penyediaan layar pentas (backdrop)
4.5 Panduan menyusun bendera
      4.5.1 Susunan keutamaan bendera Malaysia, negeri-negeri dan Wilayah Persekutuan
      4.5.2 Cara menyusun bendera dalam pelbagai situasi
4.6 Panduan menggantung potret rasmi

Bahagian 5. Protokol Dalam Jemputan, Atur Cara, Atur Cara Pentadbiran dan Pengacaraan Majlis
5.1 Protokol dalam jemputan
      5.1.1 Penyediaan senarai jemputan
      5.1.2 Penulisan dan pengedaran kad jemputan
5.2 Panduan menyusun atur cara dan ucapan
5.3 Penyediaan atur cara pentadbiran
5.4 Pengacaraan majlis rasmi
      5.4.1 Peranan pengacara majlis
      5.4.2 Kriteria seorang pengacara majlis
      5.4.3 Penyediaan teks pengacaraan majlis
      5.4.4 Protokol dalam pengacaraan majlis rasmi

Bahagian 6. Protokol dalam Sambutan Tetamu
6.1 Siapakah itu penyambut tetamu?
6.2 Bidang tugas penyambut tetamu
6.3 Kriteria seorang penyambut tetamu
6.4 Pembahagian tugas penyambut tetamu
6.5 Cara menyambut tetamu
6.6 Mengiringi tetamu dalam pelbagai situasi

Bahagian 7. Aspek Pemakaian
7.1 Jenis-jenis pakaian rasmi
7.2 Kesesuaian pakaian
      7.2.1 Pemakaian yang sesuai bagi lelaki
      7.2.2 Pemakaian yang sesuai bagi wanita
      7.2.3 Kesesuaian pakaian mengikut majlis

Bahagian 8. Penutup