Buku ini diterbitkan untuk memberi pembaca gambaran am tentang perjanjian dan langkah untuk membina rangka dokumen perjanjian. Contoh dokumen perjanjian yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan cetusan idea dan pengetahuan secara am kepada pembaca tentang hak dan kepentingan yang ingin dilindungi serta sebagai langkah persediaan sebelum anda mendapatkan khidmat peguam.

 

Buku ini mengetengahkan pelbagai jenis contoh dokumen perjanjian dan juga penerangan berkenaan dengan kepentingannya. Dengan adanya pelbagai jenis dokumen perjanjian ini, dapatlah kita sama-sama berkongsi ilmu dalam merangka satu-satu dokumen perjanjian yang adil dan seimbang kepada kedua-dua belah pihak yang memeterai perjanjian tersebut.