PENDAHULUAN

 

1.   PERJANJIAN

      1.1 Apakah perjanjian?

      1.2 Adakah perjanjian sama dengan kontrak?

      1.3 Bilakah kita memerlukan perjanjian?

      1.4 Mengapakah perjanjian penting?

 

2.   AKTA PERJANJIAN

      2.1 Akta yang berkaitan dengan perjanjian

      2.2 Kepentingan mengetahui akta perjanjian

 

3.   LANGKAH UNTUK MEMBINA RANGKA DOKUMEN PERJANJIAN

      3.1 Persedian pembinaan rangka dokumen perjanjian

      3.2 Perkara asas pembinaan rangka dokumen perjanjian

      3.3 Perkara penting yang perlu ada dalam dokumen perjanjian

      3.4 Syarat penting dalam pembinaan dokumen perjanjian yang sah di sisi undang-undang

 

4.   KESALAHAN LAZIM DOKUMEN PERJANJIAN

      4.1 Kesalahan lazim

 

5.   KOLEKSI CONTOH DOKUMEN PERJANJIAN

      1.   Perjanjian Tahap Perkhidmatan (SLA)

      2.   Perjanjian Sewa Rumah Berperabot

      3.   Perjanjian Sewa Rumah Tidak Berperabot

      4.   Perjanjian Sewaan Tanah

      5.   Perjanjian Sewa Pejabat Atau Bangunan Komersial

      6.   Perjanjian Sewa Kenderaan

      7.   Perjanjian Kerja Secara Kontrak

      8.   Perjanjian Praperkahwinan

      9.   Perjanjian Perniagaan Francais

      10. Perjanjian Pinjaman Wang

      11. Perjanjian Pembelian Kenderaan Terpakai (Penyambungan Bayaran Bank)

      12. Perjanjian Perkongsian (Partnership)

 

Penutup