Bab 1   Pengenalan
Bab 2   Etiket dalam perbualan
Bab 3   Memahirkan diri dalam perbualan dengan Kaedah Permulaan Perbualan
Bab 4   Kaedah Permulaan Perbualan dengan perbualan kosong
Bab 5  Grammar mudah untuk perbualan
Bab 6   Memperkenalkan diri dan kata aluan
Bab 7   Sosial
Bab 8   Makanan, makan-makan dan restoran
Bab 9   Masa lapang, percutian dan sukan
Bab 10 Pengangkutan, trafik dan perjalanan
Bab 11 Bilik dan penempahan tiket
Bab 12 Cuaca
Bab 13 Kesihatan
Bab 14 Menunjuk arah
Bab 15 Membeli-belah
Bab 16 Perbualan telefon
Bab 17 Penutup