Bab 1:  Pendahuluan1. Pengenalan kepada Industri Percetakan

Bab 2:  Mengenali dan Memahami Fungsi Komponen dan Bahan-bahan dalam Percetakan Pakaian
                2.1 Filem Positif
                2.2 Bingkai Acuan (Blok)
                2.3 Bahan-bahan untuk Membuat Acuan
                2.4 Meja Pencahayaan
                2.5 Meja Percetakan
                2.6 Bahan-bahan Proses Percetakan


Bab 3:  Cara-cara Menyediakan Komponen Percetakan
                3.1 Menyediakan Filem Positif
                     3.1.1 Menyediakan Filem Positif Melalui Komputer
                     3.1.2 Mencetak Filem Positif Melalui Komputer
                     3.1.3 Menyediakan Filem Positif Melalui Lukis Tangan
                            a Kaedah Lukis Tangan Daripada Gambaran Minda
                            b Kaedah Lukis Tangan Secara Lakaran Semula Daripada Keratan Dokumen
                3.2 Membuat Bingkai
                     3.2.1 Langkah-langkah Melekatkan Skrin Sutera Ke Atas Bingkai
                3.3 Membuat Meja Pencahayaan
                     3.3.1 Cara-cara Membuat Meja Pencahayaan
                3.4 Membuat Meja Percetakan
                     3.4.1 Langkah-langkah Membuat Alas Percetakan
                     3.4.2 Langkah-langkah Membuat Meja Percetakan

Bab 4:  Menggunakan Komponen Percetakan untuk Memproses Bahan-bahan
                4.1 Proses Menyalut Bingkai
                     4.1.1 Langkah-langkah Menyalut Fotoemulsi Ke Atas Bingkai
                4.2 Proses Pencahayaan Bingkai
                     4.2.1 Menyusun Radas
                     4.2.2 Mendedahkan Cahaya
                     4.2.3 Memancurkan Air
                     4.2.4 Penerangan Saintifik Bagi Proses Pencahayaan
                4.3 Proses Penyudahan Bingkai
                     4.3.1 Untuk Menampal Kebocoran
                4.4 Proses Pembancuhan Warna
                     4.4.1 Cara Pembancuhan Dye

Bab 5:  Proses Percetakan
                5.1 Percetakan 1 Warna
                     5.1.1 Langkah-langkah Menyusun Radas
                     5.1.2 Teknik Percetakan
                5.2 Percetakan 2 Warna Atau Lebih Daripada 2 Warna
                      5.2.1 Membuat Sebuah Meja Percetakan Berasaskan Sistem Central Lock
                     5.2.2 Mengasingkan Warna Reka Corak Dan Mencetak Filem Positif Dengan Dakwat Hitam Melalui Pencetak Komputer
                     5.2.3 Membuat Bingkai-bingkai Berpaku Dan Berskru
                     5.2.4 Melakukan Proses Marking Atau Menanda Bingkai-bingkai
                     5.2.5 Melakukan Proses Menyalut Bingkai, Pencahayaan Dan Penyudahan Ke Atas Bingkai-bingkai
                     5.2.6 Melakukan Proses Percetakan Seperti Yang Telah Dipelajari
                     5.2.7 Melakukan Proses Setting Atau Penyelarasan Bingkai Acuan
                5.3 Percetakan Warna Penuh
                     5.3.1 Cara-cara Membuat Filem Positif Warna Penuh
                     5.3.2 Menyediakan Bingkai Dan Dye
                     5.3.3 Teknik Percetakan
                     5.3.4 Langkah-langkah Melakukan Percetakan Warna Penuh

Bab 6:  Penggunaan Pelbagai Jenis Dye
                6.1 Dye ‘TC’
                6.2 Dye Getah (Rubber Dye)

                     6.2.1 Cara-cara Mencetak
                     6.2.2 Proses Percetakan Secara Mass Production (Kuantiti Yang Banyak)
                6.3 Dye Timbul (Emboss Dye)
                     6.3.1 Cara-cara Mencetak
                     6.3.2 Cara-cara Menimbulkan Dye
                6.4 Dye-dye Lain

Bab 7:  Senarai Peralatan dan Bahan-bahan yang Perlu Disediakan

Bab 8:  Tip Berguna

Bab 9:  Perkembangan Teknologi dalam Percetakan Pakaian
                9.1 Plastisol
                     9.1.1 Kelebihan Plastisol
                     9.1.2 Keburukan Plastisol
                9.2 Glow-In-The-Dark
                     9.2.1 Fabrik Yang Disyorkan
                     9.2.2 Penggunaan Dye
                     9.2.3 Skrin
                     9.2.4 Sekuji
                     9.2.5 Menyimpan Bekas Dye
                     9.2.6 Maklumat Penting
                9.3 Transfer Printing /Iron-On Printing
                     9.3.1 Kaedah Percetakan Iron-On
                     9.3.2 Kaedah Setting Haba Semasa Proses Pemindahan Iron-On
                9.4 Metal Foil
                     9.4.1 Penyediaan Reka Corak/Grafik
                     9.4.2 Meletakkan Metal Foil
                     9.4.3 Proses Pemanasan/Heat Press
                     9.4.4 Mengalir Keluar/Mengupas Metal Foil
                     9.4.5 Tip Untuk Cetakan Metal Foil
                9.5 Konsep Percetakan Sublimation
                     9.5.1 Langkah-langkah Percetakan Sublimation
                9.6 Teknik Percetakan Discharge
                     9.6.1 Langkah-langkah Percetakan Discharge

Bab 10:  Model Transaksi dalam Perniagaan Percetakan Pakaian : Kemeja-T
                10.1 Model Transaksi Dalam Perniagaan Percetakan Pakaian
                10.2 Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Kain, Tekstil Dan Pakaian
                10.3 Aktiviti Asas Perniagaan Percetakan Pakaian
                         10.3.1 Menyediakan perkhidmatan reka corak, susun grafik dan filem positif, sama ada secara lukis tangan atau komputer.
                         10.3.2 Pembuatan/Percetakan
                         10.3.3 Penerimaan Tempahan
                10.4 Projek Pemasaran
                10.5 Potensi Dan Kadar Keuntungan

Bab 11:  Latihan Praktikal

Bab 12:  Testimoni