Bab 1     Ke Manakah Hala Tuju Anda Selepas Alam Persekolahan?
Bab 2     Aliran Sesuai Bagi Pelajar Lepasan PMR
Bab 3     Jenis-jenis Aliran
Bab 4     Ke Mana Hala Tuju Anda Selepas spm?
Bab 5     Peluang Melanjutkan Pelajaran Ke Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) atau Institut 

              Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS)
Bab 6     Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia
Bab 7     Program Pengajian Lepasan SPM Anjuran Kementerian Pengajian Tinggi  Malaysia
Bab 8     Kursus-kursus Yang Ditawarkan Dalam Program Pengajian Lepasan SPM Anjuran Kementerian

              Pengajian Tinggi Malaysia
Bab 9     Kemasukan Ke Politeknik
Bab 10   Kemasukan Ke Institut Perguruan
Bab 11   Kemasukan Ke Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS)
Bab 12   Melanjutkan Pelajaran Ke Tingkatan Enam
Bab 13   Penutup
              Senarai Point CGPA Untuk Entri Ke Universiti