Bab 1:      Pendahuluan

               1.1   Definisi KBS

               1.2   Matlamat KBS

               1.3   Sasaran KBS

               1.4   Jangka Masa Dan Kekerapan KBS

               1.5   Pentingkah Pengiktirafan Pada Sesuatu KBS?

 

Bab 2:      Perancangan KBS

               2.1   Perancangan Awal

               2.2   Melakar Agenda

               2.3   Permit Pengendalian

               2.4   Pemilihan Lokasi Yang Sesuai

               2.5  Peralatan

               2.6   Bahan

               2.7   Persiapan Diri Sebagai Pengendali

 

Bab 3:      Cara Mempromosi Kursus, Bengkel Dan Seminar

               3.1   Melalui Internet

               3.2  Melalui Sebaran Risalah

               3.3  Melalui Media Cetak Berkala

               3.4   Melalui Media Televisyen Dan Radio

               3.5   Melalui Kenalan Dan Sahabat

               3.6   Pengisian Bahan Promosi

               3.7   Ruangan Borang Pendaftaran

 

Bab 4:      Kos Pengendalian

               4.1   Senario Sebuah Bengkel

               4.2   Perincian Kos Tunai

               4.3   Strategi Bajet Dan Risiko Perubahan

               4.4   Format Contoh Pengurusan Bajet Projek

               4.5   Pemilihan Vendor

               4.6   Penjimatan

 

Bab 5:      Yuran

               5.1   Penentuan Jumlah Yuran

               5.2   Pembayaran Yuran

               5.3   Pengeluaran Resit Bayaran

               5.4   Pengembalian Yuran

               5.5   Keuntungan Biar Memadai

 

Bab 6 :     Pendaftaran Peserta Dan Persediaan Seterusnya

               6.1   Pengendalian Pendaftaran

 

Bab 7:      Persediaan Sebelum KBS

               7.1   Senarai Semakan (check-list)

               7.2   Tanda Pengenalan Peserta Dan Petugas

               7.3   Penyediaan Bahan KBS

               7.4   Susunan Masa Penyampaian Topik

               7.5   Susunan Masa Rehat

               7.6   Sajian Makanan Yang Sesuai

               7.7   Perbincangan Terakhir Dengan Petugas

               7.8   Perbincangan Terakhir Dengan Penyedia Tempat, Bahan, Peralatan Dan Sajian

 

Bab 8:      Langkah-langkah Semasa KBS Sedang Berjalan

               8.1   Menyambut Kedatangan Setiap Peserta Di Lokasi Oleh Petugas

               8.2   Senarai Peserta Dan Pendaftaran Kehadiran

               8.3   Penampilan Petugas

               8.4   Kekemasan Suasana Lokasi Semasa KBS Dijalankan

               8.5   Keselesaan Peserta Di Lokasi Semasa KBS Berlangsung

               8.6   Bahan KBS

               8.7   Peserta Menghilangkan Diri

               8.8   Penilaian Kefahaman Peserta Dan Keberkesanan KBS

               8.9   Penyampaian Sijil

               8.10 Sesi Penggambaran Beramai-ramai Setelah Tamat KBS

 

Bab 9:      Proses Penjenamaan

               9.1   Budi Bahasa Merupakan Pelaburan Dalam Perniagaan

               9.2   Kepentingan Maklum Balas Daripada Peserta

               9.3   Pemantapan Penjenamaan Dan Peningkatan Kualiti

               9.4   Pembinaan Rangkaian Ialah Pembinaan Pengiktirafan