BAB 1     Pengenalan
BAB 2     Perkembangan Bahasa Bayi
BAB 3     Mengenal Masalah Pertuturan Bayi
BAB 4     Bayi Anda Boleh diajar untuk bertutur dua bahasa!
BAB 5     Memuji dan memotivasi dalam pengajaran
BAB 6     Kaedah penggunaan kad imbasan
BAB 7     Belajar melalui pendengaran
BAB 8     Empat Cara Efektif Mengajar Kanak-Kanak Membaca
BAB 9     Memperkenalkan Tatabahasa Dengan Mudah
BAB 10   Memperkenalkan Matematik Peringkat Rendah
BAB 11   Memperkenalkan Sains Peringkat Rendah
BAB 12   Penutup
              Lampiran 1 – Daftar Istilah Matematik
              Lampiran 2 – Daftar Istilah Sains