1.    Pengenalan
        1.1     Kenapa buku ini penting untuk anda?
        1.2     Kepentingan perbualan telefonyang betul
        1.3     Cara untuk memaksimumkan penggunaan buku ini


2.    Grammar mudah untuk perbualan telefon
        2.1     Pengenalan
        2.2     Perbuatan yang kerap berlaku dan keterangan fakta – Simple Present
        2.3     Penggunaan verb + ing untuk perbuatan/aktiviti yang sedang berlaku sekarang

                – Present Progressive
        2.4     Perbuatan yang berlaku pada masa lepas dengan penunjuk masa – Simple Past
        2.5     Perbuatan yang sedang berlaku pada masa lepas – Past Progressive
        2.6     Perbuatan yang berlaku pada masa lepas tanpa penunjuk masa – Present Perfect
                2.6.1     Situasi Present Perfect # 1 – Perbuatan lepas tanpa penunjuk masa
                2.6.2     Situasi Present Perfect # 2 – Perbuatan lepas yang berulang tanpa penunjuk masa
                2.6.3     Situasi Present Perfect # 3 – Perbuatan pada masa lepas dengan penggunaan since

                            dan for
        2.7     Perbuatan yang sedang berlaku dengan penunjuk masa - Present Perfect Progressive
        2.8     Dua perbuatan yang berlaku pada masa lepas – Past Perfect
        2.9     Perbuatan yang berlaku pada masa hadapan – Simple Future
        2.10     Sumber-sumber untuk memahirkan perbualan telefon


3.    Etiket penggunaan telefon
        3.1     Etiket perbualan telefon
        3.2     Etiket penggunaan telefon bimbit
                3.2.1     Etiket penggunaan telefon bimbit di tempat awam
                3.2.2     Etiket penggunaan telefon bimbit di tempat kerja


4.    Perbualan telefon yang berkesan
        4.1     Menjawab panggilan
                4.1.1     Menjawab panggilan luar
                4.1.2     Menjawab panggilan dalaman
        4.2     Membuat panggilan
        4.3     Mengambil pesanan
        4.4     Menyambungkan sesuatu panggilan
                4.4.1     Apabila panggilan telah disambung
        4.5     Menapis panggilan
                4.5.1     Contoh menapis panggilan
        4.6     Menamatkan perbualan
                4.6.1     Meringkaskan perbualan
                4.6.2     Menamatkan perbualan


5.    Menghubungi syarikat telekom
        5.1     Melanggan perkhidmatan telefon
        5.2     Melanggan perkhidmatan tambahan
        5.3     Laporan kerosakan telefon
        5.4     Pertanyaan tentang bil


6.    Contoh-contoh perbualan telefon
        6.1     Menempah bilik hotel
        6.2     Susahnya nak telefon awak!
        6.3     Asyik dapat nada talian sibuk sahaja!
        6.4     Telefon awak rosak ke?
        6.5     Membuat tempahan di restoran
        6.6     Bertanyakan tentang rumah sewa
        6.7     Bertanyakan lokasi
        6.8     Maaf, saya tak terbangun!


7.    Perbualan telefon sosial
        7.1     Pengenalan
        7.2     Etiket perbualan telefon sosial
                7.2.1     Membuat panggilan
                7.2.2     Menjawab panggilan
        7.3     Lain-lain contoh perbualan


8.    Temu duga melalui telefon
        8.1     Pengenalan
        8.2     Persediaan untuk ditemu duga
        8.3     Petua-petua menyediakan jawapan
        8.4     Contoh-contoh soalan temu duga berserta jawapan
        8.5     Perkara yang perlu dielakkan semasa ditemu duga


9.    Penutup