1. Pengenalan
        1.1     Kenapa buku ini ditulis?
        1.2     Cara untuk memaksimumkan penggunaan buku ini
        1.3     Kepentingan bahasa Inggeris dalam proses pembelajaran
        1.4 Kepentingan bahasa Inggeris dalam kerjaya kita


2. Petua-petua asas untuk meningkatkan penguasaan bahasa
Inggeris anda
        2.1    Penggunaan kamus dengan berkesan
                2.1.1 Apa itu kamus dan bagaimana nak menggunakannya?
                2.1.2 Jenis kamus yang ada dan yang mana sesuai untuk anda?
        2.2    Penggunaan tesaurus untuk meningkatkan kosa kata
        2.3    Penggunaan bahan-bahan bacaan
                2.3.1 Penggunaan bahan-bahan bacaan yang sesuai
                2.3.2 Bagaimana bahan bacaan boleh membantu
        2.4    Penggunaan bahan-bahan audio visual

 

3. Asas-asas dalam bahasa Inggeris
        3.1    Struktur ayat asas
        3.2    Penggunaan idiom dalam bahasa Inggeris
        3.3    Pengenalan kepada tenses
        3.4    Penggunaan Simple Present
        3.5    Penggunaan Present Progressive
        3.6    Penggunaan Simple Past
        3.7    Penggunaan Past Progressive
        3.8    Penggunaan Present Perfect
        3.9    Penggunaan Present Perfect Progressive
        3.10  Penggunaan Simple Future


4. Pertuturan dalam bahasa Inggeris
        4.1 Punca-punca kelemahan dalam pertuturan dan cara mengatasinya
        4.2 Bagaimana nak menyebut dengan betul?


5. Bahasa Inggeris di tempat kerja
        5.1    Situasi di tempat kerja
        5.2    Sapaan tidak formal
                5.2.1 Menjawab sapaan tidak formal
        5.3    Sapaan formal
        5.4    Pertuturan dalam telefon
                5.4.1 Menyambut panggilan dalaman
                5.4.2 Menyambut panggilan luar
                5.4.3 Menyambung panggilan
                5.4.4 Mengambil pesanan
        5.5    Penyampaian ucapan yang berkesan


6 . Penutup


7 . Lampiran I & II