Kebolehan berpidato lazimnya dikaitkan dengan golongan politik tetapi tidak dapat dinafikan bahawa kerjaya lain seperti guru, pensyarah, ejen pemasaran dan sebagainya juga perlu mempunyai kebolehan ini. Kerja seharian menuntut mereka berinteraksi dengan pelbagai pihak dan selalunya melibatkan lebih daripada seorang pendengar. Kegagalan untuk mempengaruhi pelanggan supaya membeli produk yang dipromosikan misalnya, akan menjejaskan pendapatan dan karier mereka.

 

Buku ini bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang cara untuk menyedia dan menyampaikan ucapan, mengembangkan informasi yang ada, memikat pendengar untuk terus mendengar ucapan anda, menambah unsur-unsur lain dalam ucapan secara impromtu dan sebagainya. Buku ini juga akan membincangkan gerak-geri tubuh dan cara untuk menjadikan ucapan anda menarik dan akan terus diingati oleh setiap pendengar. Selain itu, anda juga akan diberikan tips cara untuk mengingati keseluruhan teks ucapan anda tanpa menghafal. Sudah pasti agak sukar bagi seseorang untuk menghafal berkajang-kajang ucapan dalam tempoh masa yang singkat.