1    Pendahuluan

2    Tujuh Aspek Penyampaian Yang Dinamik
      2.1 Penceramah
      2.2 Mesej yang dizampaikan
      2.3 Hadirin
      2.4 Saluran
      2.5 Maklum balas
      2.6 Gangguan/Konflik
      2.7 Susun atur/Setting

3    Membina Keyakinan Diri
      3.1 Mulakan dengan semangat dan keinginan yang kuat
      3.2 Tahu dengan terperinci isi kandungan ucapan anda
      3.3 Tunjukkan keyakinan diri anda
      3.4 Berlatih dengan cukup
      3.5 Merangka Ucapan
      3.6 Belajar Teknik Pernafasan

4    Persediaan Menyampaikan Ucapan
      4.1 Proses Penyediaan Teks
      4.2 Pemilihan Bahan Ucapan
      4.4 Perkara Yang Patut Dielakkan Semasa Menyampaikan Ucapan

5    Merangsang Memori Anda
      5.1 Impresi
      5.2 Pengulangan/Repetition
      5.3 Kaitan/Association
      5.4 Menghafal
      5.5 Membaca Teks
      5.6 Menggunakan nota
      5.7 Menggunakan bantuan visual

6    Bagaimanakah Memastikan Penonton Mendengar Dengan Penuh Minat Tanpa Rasa

      Bosan?
      6.1 Pastikan Anda Menyatakan PerkarA Yang Penting
      6.2 Awasi Pergerakan Anda

7    Melawan Ketakutan Semasa Membuat Ucapan

      7.1 Menangani Perasaan Takut
      7.2 Mengurangkan Perasaan Gugup

8    Bagaimanakah Membuatkan Hadirin Suka Akan Anda?

9    Sepuluh Sebab Timbulnya Stres Atau Tekanan Apabila Bercakap Di Hadapan

      Khalayak

10  Rahsia Penyampaian Yang Baik Dan Berkesan

      10.1 Mulakan dengan sesuatu yang menarik perhatian penonton
      10.2 Pastikan penyampaian anda penuh bertenaga
      10.3 Pastikan ucapan anda sistematik
      10.4 Sertakan perkataan yang menunjukkan turutan
      10.5 Ceritakan pengalaman anda
      10.6 Pandang kepada penonton apabila anda bercakap
      10.7 Masukkan faktor ‘wow’ dalam ucapan anda
      10.8 Selitkan nilai-nilai humor dalam ucapan anda
      10.9 Awasi cara berpakaian dan penampilan anda
      10.10 Akhir sekali, katakan sesuatu yang membuatkan hadirin berfikir

11  Bagaimanakah Menghadapi Sesi Soal Jawab Dengan Hadirin?

12  Tips Tambahan Untuk Menjawab Soalan

13  Ucapan Yang Dibuat Secara Spontan/Mengejut


14  Penutup
      14.1 Buat persediaan yang baik dan menyeluruh 

Penutup