BAB 1   Soalan Berkenaan Diri Anda
          
 Questions About Yourself

BAB 2   Soalan Berkenaan Pekerjaan Dahulu/Sekarang
           
Questions On Previous/Current Employment

BAB 3   Soalan Berkenaan Pekerjaan Baru/Bakal Majikan
          
 Questions On New Employment/Future Employer

BAB 4   Soalan Berkenaan Akademik/Kelayakan
          
 Questions On Academics/Qualifications

BAB 5   Soalan Berkenaan Peribadi dan Kemahiran
          
 Questions On Personal Traits and Skills

BAB 6   Soalan Berkenaan Gaji dan Faedah
          
 Questions On Salary and Rewards

BAB 7   Soalan Berkenaan Pelbagai Situasi dan Pengalaman yang

            Berlainan

            Questions On Various Situations and Experiences


BAB 8   Soalan Berkenaan Pelbagai Bidang Berlainan
          
 Questions On Different Divisions/Fields

                    PERAKAUNAN
          
         ACCOUNTING/PAYROLL
                    PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
             
      HUMAN RESOURCES/STAFFING
                    KESELAMATAN
            
       SAFETY/SECURITY
                    PENGKERANIAN/FAIL/PENTADBIRAN/SETIAUSAHA
            
       CLERICAL/FILING/ADMINISTRATIVE/SECRETARIAL
                    KHIDMAT PELANGGAN
                   
CUSTOMER SERVICE
                    OPERASI/PENGURUSAN PROJEK
                   
OPERATIONS/PROJECT MANAGEMENT
                    PEMBELIAN/PESANAN/KONTRAK
                
   PURCHASING/PROCUREMENT/CONTRACT
                    KEJURUTERAAN/INFORMASI/TEKNIKAL
              
     ENGINEERING/INFORMATION TECHNOLOGY/TECHNICAL